Musikk fra livets begynnelse (MLB)

MLB ble stiftet i 1990 og er en landsomfattende, musikkfaglig organisasjon. Det er om lag 450 medlemmer i organisasjonen, de fleste musikkpedagoger, barnehageansatte og andre som arbeider med barn.

Organisasjonen er livssynsnøytral og åpen for alle som er interessert i temaet musikk med små barn.

MLB vil ivareta og utvikle barns musikalitet, slik at musikk kan være en kilde til glede og gode opplevelser gjennom hele livet. Vårt hovedmål er å virke til at barn får et aktivt og positivt forhold til levende musikk.

MLB arbeider for god kvalitet i musikkarbeid med de yngste, enten dette skjer i kulturskole, barnehage, eller i regi av privatpraktiserende musikkpedagoger. Vi gir ut fagbladet Ride ranke, utvikler kursmateriell, arrangerer kurs og deltar aktivt i ulike prosjekter. Våre medlemmer er kunnskapsrike og brenner for faget sitt!

Musikk fra livets begynnelse - levende musikkglede!