Kontaktinformasjon Musikk fra livets begynnelse

Bente Bogen

Bente Bogen

STYRELEDER

Bente Bogen
Møllefaret 26C
0750 Oslo
97713294
bente@bogenmusikk.no

DAGLIG LEDER

Bodvild Solheim
Tlf 51 84 66 55 (man-tor)
bodvild.solheim@musikk.no

Adresse sekretariat

Bodvild Solheim

Bodvild Solheim

Musikk fra livets begynnelse
Bjergsted kulturpark
Sandvigå 7
4007 Stavanger