Fagbladet Ride ranke

Ride ranke er i en spennende utviklingsfase, med nytilsatt redaktør og lansering av fagstoff på nettsider og sosiale medier.

Bladet sendes alle medlemmer, abonnenter og Syngende barnehager med tre utgivelser pr år, i tillegg til digitale artikler.

Ønsker du å få bladet tilsendt? Her finner du mer informasjon og innmeldingsskjema.