Handlingsprogram 2019-2021

Overordnet må styre og daglig leder arbeide med en rekke områder, som hver for seg og samlet er viktige for MLBs fortsatte virke. Det gjelder administrasjon med økonomi, kontaktnett, informasjon og opplæring.

Handlingsprogrammet omfatter derfor følgende delmål:

- styrke MLB som ressurssenter (fagforum) for musikk 0-6 år
- øke interessen for fagområdet musikk med små barn
- videreføre arbeidet med å markedsføre MLBs formål og visjon
- videreutvikle kontakt med kulturskole og barnehage
- opprettholde og utvikle kontakt med medier
- utvide det nasjonale og internasjonale kontaktnettet for økt kompetanse
- delta i relevante prosjekt
- opprettholde og videreutvikle kurstilbud
- heve MLBs markedsføringskompetanse både sentralt og lokalt
- utvikle informasjonsmateriell
- øke fokus på inkludering
- øke MLBs økonomiske og administrative ressurs

 

Prioritert arbeidsplan 2019-2021:

-          videreutvikle prosjektet Syngende barnehage som en del av Krafttak for sang

-          delta aktivt i andre aktuelle prosjekt

-          videreutvikle fagbladet Ride ranke og bruk av sosiale medier

-          rekruttere nye medlemmer

-          utvikle kontakt med helsesektor

-          samarbeide med aktuelle faggrupper og organisasjoner, høgskoler og universitet