FMLB logo - JPG format - lav oppløsning.jpg

Europas eldste familiebilde

MLBs logo er hentet fra helleristningsfeltet i Alta som anslås å være framstilt 4200-3600 år f.Kr. Opphavsmannen til foreningens logo må altså ha levd for ca 6.000 år siden.

"Blant de "dansende" menneskefigurene er det tre som holder hverandre i hendene, mens de synes å være i bevegelse. Figuren i midten er betraktelig mindre enn de to andre, og det synes nesten som det kan være en familie med et barn."

Beskrivelse og foto er hentet fra Knut Helskogs bok "Helleristninger i Alta". (Alta Museum)

Helleristning Alta.JPG