Styre 2019-2021

Styret i Musikk fra livets begynnelse består av fagpersoner med kompetanse innen musikkpedagogikk og barnehage.

 

BENTE BOGEN - STYRELEDER

Bente bogen(2).jpg

Møllefaret 26C
0750 OSLO
97713294
bente@bogenmusikk.no

Bente underviser mennesker fra 3 måneder til 70 år i musikk. Hun startet Bogen musikkskole i 2001, og her har hun Musikk fra livets begynnelse-grupper, piano-, gitar- og feleundervisning for barn og ungdom, barnesanggruppe, damekor, blandetkor og gitarundervisning for voksne. Hun driver også kursing av barnehageansatte og holder musikkgrupper i barnehager.

Bente har musikklinja fra Hartvig Nissen gymnas, musikkutdanning fra Bergen lærerhøyskole, Institutt for musikkvitenskap på Universitetet i Oslo og Barratt Due musikkinstitutt. Hun har også utdanning i Dalcroze-rytmikk fra Kungliga musikhögskolan i Stockholm samt mange kurs i regi av Musikk fra livets begynnelse. Mer informasjon: www.bogenmusikk.no

 
June 2015.jpg

JUNE GORDON

Avaldsnesgt. 58
4014 STAVANGER
47 63 53 86
june.gordon@stavanger.kommune.no

June har holdt på musikk fra hun var liten, og husker gode stunder med en mor som sang mye. Etter hvert ble det fiolinundervisning på musikkskolen, korpsmusikant, og musikklinje på vgs.

June er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i drama og halvårsenhet i "Musikk fra livets begynnelse". Hun har tidligere ledet musikkgrupper for barn og foreldre. I dag jobber hun som virksomhetsleder i Solvang Syngende barnehage. Her jobbes det spesielt med de voksnes holdninger til egen og barns musikalitet, og hvordan musikk kan brukes gjennom hele hverdagen. Barnehagen utviklet sin egen musiske modell for tilvenning av nye barn i Solvang. June ser på det å være med i styret for musikk fra livets begynnelse som et viktig bidrag for Syngende barnehage og et talerør for det som rører seg på barnehagefronten. - Det gir personlig utvikling å være tilknyttet organisasjonen MLB, og det å få arbeide sammen med styret for å fremme visjonen « Levende musikkglede!».

 
Gisela.jpg

Gisela Fischer AasheiM

Storåsveien 12
1169 OSLO
47 24 68 19
giselaaasheim@gmail.com

Gisela begynte som forelder på kurs i regi av Musikk fra livets begynnelse med sine egne to gutter. Samtidig utdannet hun seg til både musikkpedagog og musikkterapeut. Som ferdigutdannet har hun ledet musikkgrupper med barn og foreldre i mange år i Oslo kulturskole. I tillegg har hun hatt flere grupper med barn med Downs syndrom, både med og uten foreldre. Nå jobber Gisela i Skedsmo musikk- og kulturskole med musikkundervisning for førsteklassinger på flere skoler. Hun leder også «Megakor» med førskolebarn, og som musikkterapeut har hun med musikk- og bevegelsesgrupper ved alle sykehjemmene i kommunen.

 
Anita.jpg

ANITA W. Dahl

Agathe B. Grøndahlsv. 6B
4023 STAVANGER
958 04 621
anita.w.dahl@gmail.com

Anita er musikkpedagog, 34 år og jobber i Sandnes kulturskole. Hun har jobbet med musikkgrupper for små barn siden 2008. Anita er utdannet musikkpedagog og fløytist med videreutdanning i musikkdidaktikk for barn 0 - 8 år. Hun har også en master i kunstfagdidaktikk hvor hun undersøkte kulturskolen som lokalt ressurssenter for barnehager. Anita har stor interesse for musikalske møter mellom mennesker i alle aldre, med en ekstra forkjærlighet for de yngste barnas møter med musikk.

 
Inger Totsås.jpg

Inger HELENE Totsås

Olav Aukrust veg 7b
7071 TRONDHEIM
Mobil: 926 56 888
ingertotsas@gmail.com 

Inger har sunget fra hun var liten både hjemme, på søndagsskolen, i barne- og ungdomskor og i voksenkor. Da hun fikk sitt første barn i 1997 deltok hun på babysang gjennom Musikk fra livets begynnelse, og interessen for sang med barn ble virkelig vekket. 

Inger har hatt musikkleik og drama-grupper med 3-5-åringer i kulturskolen, og i 3 år jobbet hun i Musikkmanesjen åpen barnehage. 

Inger har deltatt på en rekke kurs gjennom MLB og holder nå kurs gjennom Syngende barnehage. Hun har selv 3 barn og jobber som avdelingsleder SFO ved Huseby skole i Trondheim. 

 

Vararepresentanter

Foto: Inger Aske Lote

Foto: Inger Aske Lote

Hanne Bergljot Oftedal

Valborgkleiva 15
6823 Sandane
95127546
hannb-of@online.no

Hanne er født i Oslo 1959. Huner er utdannet musiker og musikkterapeut og har også leder- og veilederutdanning. i 2010-2012 tok hun Muntlig fortelling 1 og 2 ved Høyskolen i Oslo. Hun har bodd og arbeidet i Gloppen som musikkterapeut, leder og høyskolelærer innen musikkterapi og helsefag fra 1988 til 2006. Siden 2006 ha hun vært frilans forteller, produsent innen kulturfeltet, kursholder og veileder med base i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Hun har vært  produsent og festivalsjef i Gloppen Musikkfest i mange år og er nå styreleder samme sted. Hanne er også nestleder i styret for Fortellerfestivalen, hun sitter også i styret for Musea i Sogn og Fjordane og er vara til styret for Sogn og Fjordane teater. 

 
Ksenia.jpg

Ksenia Yukavskaya

Blakstad Hageby 16E
1392 VETTRE
90 73 04 31
yukavskaya@yahoo.com

Ksenia er en engasjert musikkpedagog med brennende interesse for arbeid med små barn. Hun har hatt grupper med foreldre og barn siden 2006 og har reist rundt i ulike barnehager i Asker og Bærum hvor hun holder til.

I dag underviser hun på Asker kulturskole, og i tillegg til klarinettelever holder hun musikkverksted for barn mellom 2 og 6 år.