Forskning

Sang og musikk har stor verdi i seg selv som kilde til gode opplevelser og uttrykk. I tillegg kan aktiv sang og musisering virke positivt inn på en rekke områder, som tilknytning, læring, helse og utvikling. Vi har samlet en del forskning som er gjort på området.

 

Hvordan påvirker sang og musikk humør, kropp og helse?

Krafttak for sang og Kompetansesenter og kultur helse og omsorg har presentert en web-serie om dette temaet. I webserien forklarer Odd Håpnes v/Kompetansesenter og kultur helse og omsorg hva forskningen sier om sangens effekt på kropp og helse: www.krafttakforsang.no/webserie-om-sang-og-helse


Artikler

OMSORG OG TILKNYTNING

Nøye tilpasset musikk kan få premature barn til å puste, spise og sove bedre, ifølge nyere forskning.
Det er viktig at sangen tilpasses hvert enkelt barn. Med ferdiginnspilt musikk risikerer man å overstimulere premature babyer.

Sang hjelper for tidlig fødte barn
Å synge for sin lille, for tidlig fødte baby kan ha en rekke helsemessige fordeler både for mor og barn.

Samspill, sang og trygge bånd
En gruppe førstegangsmødres opplevelser av et musikkterapitilbud på helsestasjonen sammen med barna sine

Musikkterapi som anerkjennelse. En mor-barn gruppe innenfor rammen av barnevernet.
Musikkterapi bidrar til å øke relasjon mellom mor og barn og den subjektive opplevelsen av mestring styrkes på mødrehjem innenfor rammen av barnevernet.

 

HJERNE, LÆRING OG UTVIKLING

Musikk er fundament for faglig utvikling
Dette hevder hjerneforsker Kjell Fredens.

10 grunner til at musisering er bra for hjernen din.
Musikk styrker forbindelsene mellom høyre og venstre hjernehalvdel, bremser hjernens aldring, styrker språkutviklingen m.m. Les!

Musikk er uunnværlig for barns læring
Med musikk kan barn vise følelser, fortelle, tilegne seg kunnskap og utfolde seg på en måte de ikke kan med ord alene. Ingeborg Lunde Vestad har skrevet doktoravhandling om hvordan barn bruker musikk.

Barn blir smartere av å spille
Denne studien fra Sverige viser at musikkundervisning  øker arbeidsminnet og evnen til å resonnere hos barn. De som lærte å spille var også bedre i matte og hadde mer grått hjernevev i noen områder av hjernen.

For tidlig fødte barn reagerer positivt på musikk
Denne studien har utforsket hjerneaktiviteten hos for-tidlig-fødte barn med hjelp av fMRI-skanning, og fant hjerneaktivitet som viser gjenkjenning av musikalske mønstre og rytme. Dette kan ha betydning for utvikling av språkforståelse senere i livet.

Stor verdi av regelmessig musikk og sang i barnehagen
Musikkstunden i barnehagen lærer barna å være aktivt deltakende i et fellesskap hvor alle stemmer blir hørt og får plass, samt lytte til og respektere hverandre.

Barn som driver med musikk husker bedre
En stor studie tyder på forskjeller i hukommelsen hos barn som holder på med musikk sammenlignet med de som ikke gjør det.

 

FØLELSER

Musikk påvirker oss mer direkte enn film, litteratur og teater
Hos alle pattedyr er det direkte forbindelse fra ørene til de emosjonelle sentrene i hjernen. Lyd kan altså påvirke følelsene våre direkte, og det begynner i mors mage. 

Barn avslører deg dersom du synger på "autopilot"
Foreldre lirker barna i søvn ved hjelp av vuggesanger. Sangene virker også som meditasjon og relasjonsbygger, vel å merke hvis du er mentalt til stede.

 

SPRÅKUTVIKLING

Tre triks for å synge bedre med barn
Når barn synger, lærer de språk. Men riktig tempo og toneleie er viktig for at de skal klare å synge med.

Musikk gir mestring
Jenta kunne ikke et ord norsk første dag i barnehagen og gråt ustoppelig i en time. Etter 20 minutter med sanglek danset hun med de andre.

Syng med barna!
Foreldre bør synge for sine barn hver eneste dag for at de skal unngå språkproblemer senere i livet, hevder britisk forsker.

Tidlig musikkundervisning forbedrer språkforståelsen
En finsk studie viser at en leken musikkundervisning forbedrer språkforståelsen hos barn, og forfatterne anbefaler å få musikkundervisningen tidlig inn i skolen.

 

LYTTING

Hva er egentlig musikk for barn?
Det er ingenting ved noen form for kompleks musikk som gjør den utilgjengelig for barn, sier Alexandra Lamont, førstelektor i musikkpsykologi ved Keele University i England.

Vi lytter ikke lengre som før
Å lytte er ikke det samme som å høre. Lytting er aktivt og bevisst, men i vår tid er lytting under press. Forskere ved Universitetet i Oslo oppforder til mer kritisk tenkning rundt både det å skape og lytte til musikk.

 

HELSE

Musikk er bedre for helsa enn idrett
Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar.

Musikkterapi får autister til å fungere bedre
Musikkterapi gjør barn med ulike autistiske diagnoser gladere. Den hjelper også barna til å fungere bedre sosialt. Terapien har også positive effekter når det gjelder evner som kan lette skolearbeid og familierelasjoner.

Musikk demper stress og styrker immunforsvar
Forskere har gjennomgått vitenskapelige rapporter og funnet at rolig musikk reduserer stress og styrker immunforsvaret. Musikk hjelper også mot allergiske reaksjoner.

Sang påvirker hjertet
Når mennesker synger i kor, slår hjertene i takt.

Musikk og sang hjelper folk med demens
Musikkterapi reduserer symptomer på angst og depresjon hos personer med demens, viser en gjennomgang av flere studier.


Forskningsrapporter

Forskningsrapporter bestilles direkte fra forfatter, den enkelte institusjon, bibliotek eller forlag.  

Nora B. Kulset:
Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med annet morsmål.
NTNU-Institutt for musikk.
Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02510-0

Ingeborg Lunde Vestad:
Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv.
Universitetet i Oslo - Institutt for musikkvitenskap, 2013

Anne Haugland Balsnes:
Sang og velvære - En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter.
Norsk visearkiv, Oslo 2010

Torill Vist:
Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap: en studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse.
Norges musikkhøgskole, 2009

Anne Haugland Balsnes:
Å lære i kor - Belcanto som praksisfellesskap
Norges Musikkhøgskole 2009

Egil Haga:
Sammenhengen mellom musikk og bevegelse
Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap, 2008

Tiri Bergesen Schei:
Vokal identitet: en diskursteoretisk analyse av profesjonelle sangeres identitetsdannelse
Griegakademiet, Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, 2007
ISBN: 978-82-308-0471-1

Even Ruud:
Musikk som kommunikasjon og samhandling: teoretiske perspektiv på musikkterapien.
Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 1987

Sven-Erik Holgersen:
Mening og deltagelse: iagttagelse af 1-5 årige børns deltagelse i musikundervisning
Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Curriculumforskning, København 2002. ISBN: 87-7701-940-7

Berit Uddèn:
Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog. Stockholms universitet, 2001
Stockholm: KMH Förlaget
ISBN: 91-88842-27-4, h

 

Bok tilgjengelig på nett:

Gro Trondalen og Karette Stensøth (red.)
Barn, musikk, helse
Kreativ skapelse, lek, latter, gråt, musikk og bevegelse er alle kvalitative sider ved menneskelig utfoldelse. En slik vital skapende utfoldelse er kanskje på sitt aller mest utforskende i de tidligste årene av livet.