Mor og far har de fineste stemmene i verden!Musikk fra livets begynnelse ønsker å fremme det musikalske samværet mellom barn og voksne. Sang og sangleker har til alle tider vært et naturlig og viktig språk mellom barn og voksne. Vi vil bidra til at denne tradisjonen styrkes og videreføres i dagens samfunn.

På dette nettstedet får du mer informasjon om musikk med små barn. Rød boks til venstre fører deg til "Norgeskartet" - en landsoversikt over musikkgrupper for barn og voksne.

Velg fane MEDLEMMER / FAGFOLK for informasjon om lederkurs, fagbladet Ride ranke, medlemskap m.m.

Informasjon om Syngende barnehage:
www.syngendebarnehage.no