Sang og musikk kan bedre barnets talespråk

Lise Lotte Ågedal har jobbet i mange år som musikkterapeut med barn, og har forsket på hvordan sang kan fremme barns taletydelighet. Her kommer hennes beste råd til deg som vil synge sammen med barn, hvor målet er at du synger sammen med barna, ikke at du synger for. Det betyr at barna skal være aktivt med og synge.

Lise Lotte.jpg

Tekst: Lise Lotte Ågedal

  • Syng sakte

Alle barn trenger litt tid på å få med seg alle ordlydene når de synger. Selv barn med en rask språkutvikling. Dersom du synger for fort vil i beste fall noen barn synge sammen med deg, men mange fonem (lyder) vil gjerne slukes og barna vil typisk synge med en slurvete diksjon (taletydelighet). Om vi skal fokusere på barnas sangdeltagelse og språkutvikling må vi synge i et tempo som gjør det mulig for barna å synge alle ordlydene vi synger, slik at de ikke kun er med på det siste ordet i hver frase.

  • Syng på barnets lyder

Men hva om barnet har et veldig begrenset lydrepertoar og derfor ikke klarer å synge alle lydene vi bruker i sangene? Syng gjerne sangen igjennom for barnet, med husk å synge sakte slik at barnet får med seg alle ordlydene. Syng deretter den samme melodien en gang til hvor dere synger på barnets lyder. Dette gjør dere for å gi barnet mestring knyttet til eget stemmebruk og for å motivere barnet til å bruke stemmen via sang. Altså; Dersom barnet kun klarer å si «ma», betyr dette at dere synger et «ma-vers» etter det originale sangverset. Trekk barnet gradvis mot å uttale nye lyder, men ta alltid utgangspunkt i det barnet mestrer når du forsøker å lære barnet noe nytt.

  • Følg barnets tempo

Dersom du jobber med kun ett barn (eller ett barn skal synge alene for resten av gruppa). Da er det barnet som bestemmer tempoet fra start til slutt, hvor tempoet vanligvis er flytende og ikke følger en jevn puls.  Når barnet slutter å synge (ja, for barn gjør jo gjerne det, midt i en setning), da venter du og ligger på ordlyden til det neste ordet som barnet skal synge. Min erfaring er at dette nesten alltid fungerer. Her er det viktig at du som voksen klarer å holde disse pausene (at du ikke raskt synger videre i den tro at barnet uansett ikke vil synge).

Et eksempel er:
Barnet synger: «Bæ bæ lille lam, har du noe ull.» Barnet stopper å synge og du ligger på: «Jaaaaa ……» til barnet fortetter med «ja, kjære barn. Jeg har kroppen full». Musikken går altså ikke videre når barnet ikke synger. Veldig mange barn er vant til å bli sunget for og kan bli svært overrasket de første gangene dette skjer, at musikken ikke går videre før de selv synger. Deres stemme blir viktig og det er de som bestemmer tempoet hele veien.

  • Syng i barnets toneleie

Det er ikke uvanlig at barn synger litt «frie melodier» og at de ikke treffer alle tonene. Det er ikke det dette handler om. Å synge i barnets toneleie handler om å ikke legge sangen i et behagelig dypt voksenleie som barna ikke har mulighet til å være med på. For å legge til rette for motivasjon og glede ved egen sang må barna være i sentrum. Et tips kan være å få barna til å begynne med å synge melodien, og finne egnet toneart tilpasset dette.

  • Repeter mange ganger og bruk enkle tekster

For hver gang du repeterer en sang vil barnet sannsynligvis plukke opp flere og flere ordlyder. Det blir dermed lettere å lagre ordlydene i riktig rekkefølge. Dette fordrer at du synger i et rolig tempo og at du har en tydelig diksjon. Ved bruk av enkle, repeterende sangtekster legger du til rette for at barnet raskt deltar med sang. På denne måten legger du til rette for tidlig sangdeltagelse som igjen stimulerer og styrker barnets verbale utvikling.

Utfordringen ved å repetere en sang flere ganger og bruke enkle sangtekster er at barn kan kjede seg og bli urolige når det ikke innføres noe nytt. Det er her du virkelig får utfordret deg selv når du skal gjøre det enkle spennende og moro. Legg inn variasjoner i form av instrumentalvers (barnet synger i kazoo eller spiller på tromme/piano), dramatiser og lek med både klangfarger, uttrykk og tekster. Å variere med bruk av ulike klangfarger kan innebære å gå inn i ulike roller; synge som en gammel dame, synge som en baby osv.

(Lise Lottes avhandling ligger gratis tilgjengelig på nettsidene til Norges musikkhøgskole.)

Fagbladet Ride ranke 2-2019

Vil du lære mer om sang, musikk, barn og språkutvikling? Les den kommende utgaven av fagbladet Ride ranke. Her finner du en rekke artikler som omhandler denne tematikken.

Ikke medlem?

Ta kontakt via våre nettsider dersom du ønsker å lese bladet/melde deg inn:
https://www.musikkfralivetsbegynnelse.no/medlemskap