Pris årskontingent

Personlige medlemmer kr. 440 (fra 2020 kr 490)

Studenter og pensjonister kr. 220 (fra 2020 kr 270)

Institusjoner kr. 540 (fra 2020 kr 590)
(Gjelder kulturskoler, barnehager, menigheter etc. De kan da sende inntil 2 deltakere på kurs til medlemspris.)

Abonnement fagblad
 kr. 340 (Gjelder bibliotek)

Syngende barnehage kr. 950 (Påmeldinga via nettsiden Syngendebarnehage.no)