Pris årskontingent

Personlige medlemmer kr. 440

Studenter og pensjonister kr. 220

Institusjoner kr. 540
(Gjelder kulturskoler, barnehager, menigheter etc. De kan da sende inntil 2 deltakere på kurs til medlemspris.)

Abonnement fagblad
 kr. 340 (Gjelder bibliotek)

Syngende barnehage kr. 950 (Påmeldinga via nettsiden Syngendebarnehage.no)