Unn Leyser Roaldsøy - Styreleder

Unn 2016.jpg

Ullerudbakken 44
1447 DRØBAK
tlf p: 64 93 37 00
mob: 92 02 07 16
unn@skalamusikk.no

Unn er både styreleder og distriktskontakt for Akershus. Hun har tre voksne barn, ett bor fremdeles hjemme. Hun er også bestemor til en liten gutt. Unn er utdannet vokal- og musikkpedagog på Barratt Due Musikkinstitutt og har deltatt på mange kurs i FMLBs regi. I dag driver hun sin egen musikkskole, Skala Musikkskole, hvor hun tar imot sang og gitarelever. Hun reiser også rundt og har musikkgrupper i ulike barnehager. Unn jobber i tillegg som pedagogisk veileder i 3 familiebarnehager, og har dette året en 40% stilling som førskolelærer II i en kommunal barnehage. Hun dirigerer også to kor, et mannskor og et damekor.

June 2015.jpg

June Gordon

Avaldsnesgt. 58
4014 STAVANGER
tlf p: 51 32 62 90
tlf a: 51 91 31 72
mob: 47 63 53 86
june.gordon@stavanger.kommune.no

June har holdt på musikk fra hun var liten, hun ble mye sunget for og har selv spilt og sunget opp gjennom tidene. June gikk musikklinje på vg. skole, og tok deretter førskolelærerutdanning ved UiS. Hun har også videreutdanning i drama og en halvårsenhet i "Musikk fra livets begynnelse". Det satses mye på musikk i Solvang barnehage der hun jobber som virksomhetsleder. Det jobbes med holdninger, og musikk tenkes i et bredt helseperspektiv for både barn, ansatte og foreldre. Hun synes det er spennende å jobbe med musikk og barn med tanke på følelsesmessig utvikling, og å sensitivisere de voksne i barnehagen gjennom musikkaktiviteter med tanke på tilknytning. Voksenrollen blir hovedfokus i barnehagen framover.

Kajadilani S. M. Fiiksdal

kaja.JPG

Svend Foynsgt. 68
4016 STAVANGER
tlf p: 51 11 05 90
mob: 40 88 51 68
kajafiksdal@yahoo.no

Kajadilani er utdannet fløyte- og musikkpedagog ved Høgskolen i Stavanger (nå UiS). Helt siden studietiden har hun har ledet musikkgrupper for foreldre og barn og vært medlem i Foreningen Musikk fra livets begynnelse. Hun har tatt mange kurs i regi av foreningen, og bringer nå sin kunnskap og erfaring videre som musikkveileder for barnehagene i Sola kommune gjennom prosjektet "Musikk i kofferten". Kajadilani har fast stilling ved Sola kulturskole og driver i tillegg sitt eget selskap KLEM Musikk og Helse, med fokus på livsveiledning og musikk som verktøy for et bedre liv og en bedre helse. Kaja er bosatt i Stavanger med mann og to herlige barn. I tillegg til verv som vara til styret, er hun foreningens distriktskontakt i Sør-Rogaland.

Gunnvor Elise Garnes

Lunden 35
4319 Sandnes
Mob: 93 88 39 55
gunnvor.garnes@lyse.net

gunnvor.JPG

Gunnvor bor i Sandnes med mann og yngste datter på 18 år. En datter på 28 bor i Aarhus, en på 25 i Oslo og en på 22 i Trondheim. Hun har også et barnebarn, og de er avlasterfamilie for en gutt på 6 år. Etter flere år som dekoratør og interiør/ markedsføringskonsulent har hun nå jobbet med barn og musikk i 11 år. Hun har tatt sosialpedagogikk og flerkulturell pedagogikk i tillegg til halvt års enhet "Musikk fra livets begynnelse" ved UiS. Mange kurs i regi av foreningen har det også blitt, og hun var med som veileder under prøveprosjektet "Musikk i barnehagen" i regi av foreningen. Barn og mellom-menneskelige relasjoner er det mest spennende hun kan tenke seg å jobbe med, og da med musikken som hovedredskap. De 10 siste årene har hun hatt ansvar for Musikk fra livets begynnelse i Stavanger kulturskole. Hun jobber en del med barnehager hvor hun har kurs over 8-10 uker. Hun jobber også fast i en barnehage hvor musikken brukes spesielt med tanke på språkopplæring. "Musikk mellom generasjoner" er også et felt hun brenner for, og hun har faste besøk på eldresenter med musikkgruppene sine.

Bente Bogen

Bente bogen.jpg

Møllefaret 26C
0750 Oslo
97713294
bente@bogenmusikk.no

Bente Bogen arbeider til daglig med barn fra 3 måneder til 6 år i Bogen musikkskole i Oslo. Hun har sin utdanning fra Bergen lærerhøgskole, Universitetet i Oslo og fra Barratt Due musikkinstitutt. Bente har jobbet både i grunnskole, barnehage og med psykisk utviklingshemmede barn. Mer informasjon: www.bogenmusikk.no