Styre 2017-2019

Styret i Musikk fra livets begynnelse består av fagpersoner med kompetanse innen musikkpedagogikk og barnehage.

UNN LEYSER ROALDSØY - STYRELEDER

Unn 2016.jpg

Ullerudbakken 44
1447 DRØBAK
mob: 92 02 07 16
unn@skalamusikk.no

Unn er utdannet vokal– og musikkpedagog fra Barratt Due Musikkinstitutt og har deltatt på mange kurs i MLBs regi. I 2004 startet hun opp sin egen musikkskole, Skala Musikkskole, hvor hun tar i mot sangelever. Hun dirigerer også Skala Damekor .

Unn jobber i tillegg 50 % i Frogn kulturskole som sangpedagog. Her har hun sangelever og et barnekor. Hun reiser rundt og har musikkgrupper i de kommunale barnehagene.
Mer informasjon: www.skalamusikk.no

JUNE GORDON

June 2015.jpg

Avaldsnesgt. 58
4014 STAVANGER
mob: 47 63 53 86
june.gordon@stavanger.kommune.no

June har holdt på musikk fra hun var liten, hun ble mye sunget for og har selv spilt og sunget opp gjennom tidene. June gikk musikklinje på vg. skole, og tok deretter førskolelærerutdanning ved UiS. Hun har også videreutdanning i drama og en halvårsenhet i "Musikk fra livets begynnelse". Det satses mye på musikk i Solvang barnehage der hun jobber som virksomhetsleder. Det jobbes med holdninger, og musikk tenkes i et bredt helseperspektiv for både barn, ansatte og foreldre. Hun synes det er spennende å jobbe med musikk og barn med tanke på følelsesmessig utvikling, og å sensitivisere de voksne i barnehagen gjennom musikkaktiviteter med tanke på tilknytning. Voksenrollen blir hovedfokus i barnehagen framover.

KAJADILANI S. M. FIIKSDAL

kaja.JPG

Svend Foynsgt. 68
4016 STAVANGER
tlf p: 51 11 05 90
mob: 40 88 51 68
kajafiksdal@yahoo.no

Kajadilani er utdannet fløyte- og musikkpedagog ved Høgskolen i Stavanger (nå UiS). Helt siden studietiden har hun har ledet musikkgrupper for foreldre og barn og vært medlem i Foreningen Musikk fra livets begynnelse. Hun har tatt mange kurs i regi av foreningen, og bringer nå sin kunnskap og erfaring videre som musikkveileder for barnehagene i Sola kommune gjennom prosjektet "Musikk i kofferten". Kajadilani har fast stilling ved Sola kulturskole og driver i tillegg sitt eget selskap KLEM Musikk og Helse, med fokus på livsveiledning og musikk som verktøy for et bedre liv og en bedre helse. Kaja er bosatt i Stavanger med mann og to herlige barn. I tillegg til verv som vara til styret, er hun foreningens distriktskontakt i Sør-Rogaland.

GUNNVOR ELISE GARNES

Lunden 35
4319 Sandnes
Mob: 93 88 39 55

Gunnvor Elise Garnes jobber i Stavanger kulturskole hvor Musikk fra livets begynnelse og musikkterapeutisk arbeide på sykehjem og i grupper/band med barn og unge med fysisk og psykisk utfordringer er hoved oppgaver.

Hun har sin utdannelse fra den Sosialpedagogisk høgskolen i Sandnes og Universitetet i Stavanger.

BENTE BOGEN

Bente bogen(2).jpg

Møllefaret 26C
0750 Oslo
97713294
bente@bogenmusikk.no

Bente underviser mennesker fra 3 måneder til 70 år i musikk. Hun startet Bogen musikkskole i 2001, og her har hun Musikk fra livets begynnelse-grupper, piano-, gitar- og feleundervisning for barn og ungdom, barnesanggruppe, damekor, blandetkor og gitarundervinsing for voksne. Hun driver også kursing av barnehageansatte og holder musikkgrupper i barnehager. Bente har musikklinja fra Hartvig Nissen gymnas, musikkutdanning fra Bergen lærerhøyskole, Institutt for musikkvitenskap på Universitetet i Oslo og Barratt Due musikkinstitutt. Hun har også utdanning i Dalcroze-rytmikk fra Kungliga musikhögskolan i Stockholm samt mange kurs i regi av Musikk fra livets begynnelse.
Mer informasjon: www.bogenmusikk.no