Om Musikk fra livets begynnelse (MLB)

Vårt hovedmål er å virke til at barn får et aktivt og positivt forhold til levende musikk.

Musikk fra livets begynnelse ønsker å fremme bruken av sang og musikk i samværet mellom voksne og barn. Sang og sangleker har til alle tider vært et naturlig og viktig språk mellom barn og voksne. Vi vil bidra til at denne tradisjonen styrkes og videreføres i dagens samfunn. Vårt hovedmål er å virke til at barn får et aktivt og positivt forhold til levende musikk.

MLB ble stiftet i 1990 og er en landsomfattende, musikkfaglig organisasjon. Det er om lag 450 medlemmer i organisasjonen, de fleste musikkpedagoger, barnehageansatte og andre som arbeider med barn. MLB er livssynsnøytral og åpen for alle som er interessert i temaet musikk med små barn.

MLB jobber for god kvalitet i musikkarbeid med de yngste. Vi gir ut fagbladet Ride ranke, utvikler kursmateriell, arrangerer kurs og er aktivt med i relevante prosjekter. Våre medlemmer er kunnskapsrike og brenner for faget sitt!

Medlemskap og kontakt

Informasjonsbrosjyre