Forskningsrapporter

Forskningsrapporter bestilles direkte fra forfatter, den enkelte institusjon eller bibliotek. 

Anne Haugland Balsnes:

Sang og velvære - En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter.

Norsk visearkiv, Oslo 2010

http://www.musikk.no/sfiles/4/73/60/66/5/file/sang-og-velvare.pdf

Ingeborg Lunde Vestad:

Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv.

Universitetet i Oslo - Institutt for musikkvitenskap, 2013

Anne Haugland Balsnes:

Å lære i kor - Belcanto som praksisfellesskap

Norges Musikkhøgskole

Egil Haga:

Sammenhengen mellom musikk og bevegelse

Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap, 2008

Sven-Erik Holgersen:

Mening og deltagelse: iagttagelse af 1-5 årige børns deltagelse i musikundervisning

Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Curriculumforskning, København 2002.

ISBN: 87-7701-940-7, h

Even Ruud:

Musikk som kommunikasjon og samhandling: teoretiske perspektiv på musikkterapien.

Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 1987

Tiri Bergesen Schei:

Vokal identitet: en diskursteoretisk analyse av profesjonelle sangeres identitetsdannelse

Griegakademiet, Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, 2007

ISBN: 978-82-308-0471-1

Torill Vist:

Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap: en studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse

Norges musikkhøgskole, 2009

Berit Uddèn:

Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog. Stockholms universitet, 2001

Stockholm: KMH Förlaget

Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning - 4

ISBN: 91-88842-27-4, h.