Medlemsfordeler

Som medlem blir du en del av et levende og rikt fagmiljø, samtidig som du støtter opp om en organisasjon som arbeider for best mulig kvalitet i musikkarbeid med små barn. Andre medlemsfordeler:

  • Fagbladet Ride ranke

  • Tilgang nettside www.skattkammer.no  med sanger, musikkaktiviteter og webforedrag

  • Informasjon om kurs, nettverkstreff og møter

  • Medlemspris på kurs

  • Gratis markedsføring på musikkgrupper.no, samt annet infomateriell

  • Rett til å bruke betegnelsen “Musikk fra livets begynnelse” på musikkgruppene

  • Tilgang til voksenopplæringsmidler (gjelder ikke kulturskoler og barnehager)

  • Fordelsprogrammet “Kulturfordel”