Musikk med barn, 1-3 år
Ledelse av musikksamling

Dette er et praktisk kurs over fire timer, hvor deltakerne er aktivt med i de ulike musikkaktivitetene. Vi går gjennom aktuelt repertoar og viser hvordan sanger, regler og sangleker kan brukes sammen med små barn.

Egen stemme og kropp, innlevelse og lek står sentralt. Det handler ikke om å ha den flotteste sangstemmen, men å ta seg selv i bruk sammen med barna. Hovedfokuset er musikk som kommunikasjon, og det musikalske samspillet mellom voksen og barn står sentralt.

Kurset gir eksempler på hvordan man kan bruke enkle instrumenter og rekvisitter, og hvordan man ved hjelp av fokuspunkt og organisering av selve rommet kan bidra til en god musikksamling.

Vi viser hvordan du kan lage en sang- og musikksamling med faste rammer og en ganske fast rekkefølge på aktivitetene som følger, slik at barnet vet hva som venter. Vi vil også gi eksempler på hvordan man kan gi rom for variasjoner og små overraskelser. Teori knyttes direkte til musikkstoffet på kurset.

Kursene ledes av musikkpedagoger med erfaring fra musikkarbeid med de yngste.

Dersom det er ønske om det, vil vi kunne tilby et 4-timers oppfølgingskurs våren 2020 med fokus på litt eldre barn, 4-6 år.

Tid, sted og kursleder

Kurset arrangeres en fredag kl 12-16 høsten 2019. Kurset gjennomføres i flere fylker med ulik dato og kursleder fra sted til sted:

  • Stavanger, 20. september med Elisabeth Barstad (Fullt). Ekstrakurs 1. nov. (Fullt)

  • Gloppen, Sogn og Fjordane, 3. oktober med Hanne B. Oftedal (3t-torsdag kl 17-20) (Fullt)

  • Drammen, 18. oktober med Katerina Rønneberg (Fullt)

  • Trondheim, 18. oktober med Inger Helene Totsås og Ingrid Eggen (2 parallelle kurs samme dag. Fullt)

  • Fjell/ Bergen, 25. oktober med Åshild Eriksen (Fullt) Ekstrakurs 1. nov. (noen få ledige plasser)

  • Oslo, 25. oktober med Bente Bogen. (Fullt). Ekstrakurs 8. november. (Fullt)

  • Molde, 25. oktober med Rakel Hoem Rinde (Fullt)

  • Aksdal / Haugalandet, 8. november med Ingunn Frøyland

  • Arendal, 8. november med Kirsten Hirte-Milkereit (Fullt)

Kursavgift

Ikke-medlemmer: kr 800
Medlemmer og Syngende barnehager: kr 600
Fulltidsstudenter: kr 300

Påmelding

Påmeldingsfrist 4 uker før kursstart.

Velg Påmeldingsskjema fra meny

 

oversikt Kursledere

Åshild Eriksen (Bergen)

Åshild Eriksen (Bergen)

Ingrid Eggen (Trondheim)

Ingrid Eggen (Trondheim)

Inger Helene Totsås (Trondheim)

Inger Helene Totsås (Trondheim)

Elisabeth Barstad (Stavanger)

Elisabeth Barstad (Stavanger)

Bente Bogen (Oslo)

Bente Bogen (Oslo)

Rakel Hoem Rinde (Molde)

Rakel Hoem Rinde (Molde)

Ingunn Frøyland (Aksdal i Nord-Rogaland)

Ingunn Frøyland (Aksdal i Nord-Rogaland)

Katerina Rønneberg (Drammen)

Katerina Rønneberg (Drammen)

Kirsten Hirte-Milkereit (Arendal)

Kirsten Hirte-Milkereit (Arendal)

Hanne B. Oftedal (Sandane)

Hanne B. Oftedal (Sandane)