Kontaktinformasjon Musikk fra livets begynnelse

Unn Leyser Roaldsøy

Unn Leyser Roaldsøy

STYRELEDER

Unn Leyser Roaldsøy
Tlf: 920207196
unn@skalamusikk.no 

DAGLIG LEDER

Bodvild Solheim
Tlf 51 84 66 55 (man-tor)
bodvild.solheim@musikk.no

Bodvild Solheim

Bodvild Solheim

Adresse sekretariat

Musikk fra livets begynnelse
Bjergsted kulturpark
Sandvigå 7
4007 Stavanger