Levende musikkglede!

Musikk med barn, 0-6 år

Vi vil ivareta og utvikle barns musikalitet slik at musikk kan være en kilde til glede og gode opplevelser gjennom hele livet.

Musikk fra livets begynnelse (MLB) arbeider for god kvalitet i musikkarbeid med de yngste, enten dette skjer i kulturskole, barnehage eller i regi av privatpraktiserende musikkpedagoger.

Vi utgir fagbladet Ride ranke, utvikler kursmateriell, arrangerer kurs og deltar aktivt i ulike prosjekter. Våre største medlemsgrupper er musikkpedagoger, kulturskoler og barnehager, men organisasjonen er åpen også for andre som er opptatt av temaet. Våre medlemmer er kunnskapsrike og brenner for faget sitt!

 

Medlemskap og abonnement

Som medlem blir du en del av et levende og rikt fagmiljø, samtidig som du støtter opp om en organisasjon som arbeider for best mulig kvalitet i musikkarbeidet med små barn. Medlemmer får også en rekke medlemsfordeler, som blant annet fagbladet Ride ranke og tilgang til www.skattkammer.no

 

Musikkgrupper for barn og voksne

På landsoversikten musikkgrupper.no kan medlemmer informere om sine tilbud, og omsorgspersoner kan finne fram til musikkaktiviteter for små barn i sitt område.

 

Syngende barnehage

På nettsiden syngendebarnehage.no finner du informasjon om Syngende barnehage, samt pedagogisk stoff rettet mot barnehageansatte. Mange av MLBs medlemmer engasjeres som kursledere for Syngende barnehager.

IMG_0794.jpg