Vestfold

Larvik kulturskole, Sliperiet, Larvik
v/ Anne Bente K. Johansen 98253262
kulturskolen 98231999
kul@larvik.kommune.no
www.larvikkulturskole.no
Aldersgruppe: 0-3 år og 4-6 år

Musikk fra livets begynnelse, Tønsberg
v/ Inger Lise Sørum 41475451
ingerlisesorum@gmail.com
http://www.cresc.no
Alder: 0-2 år
3 grupper: 0-6 mnd, 6-12 mnd, 1-2 år

Musikkopplevelser for små og store
v/ Pia Margareta Vang 92060461
piavang@gmail.com
www.musikkopplevelser.no
Musikkgrupper, musikk i barnehage, inpirasjonskurs bhg-ansatte

Stokke kulturskole, Stokke
Babysang
V/ Gro Hansen
Kontaktperson: Pia Vang 33295241
postmottak@stokke.kommune.no
Aldersgruppe: 0-12 mnd

Tønsberg kulturskole, Tønsberg
v/ Elin S. Høgberg
Kontakt: Siri Johnsen 33 29 24 80
tonsberg@kulturskolen.no
www.tonsberg.kulturskole.no
Aldersgruppe: Aldersinndelte grupper, 0-9 år