Troms

Harstad kulturskole
v/ Linda Liljevangen 77026267 / 98821540
harstad@kulturskolen.no
linda.liljevangen@harstad.kommune.no
www.harstadkulturskole.no
Aldersgruppe: 0-1 år og 2-3 år

Karlsøy kulturskole
Kulturlek
v/ Terese Karlsen 90297388
kulturskolen@karlsoy.kommune.no
Aldersgruppe: 3-6 år

Kulturbarnehagen, Tromsø
Overlege Meyersvei 4
v/ Birgitta Czyz 9768085
post@kulturbarnehagen.tromso.no
Aldersgruppe: 1-6 år

Tromsø kulturskole
Musikk for de minste
v/ Inga Merete Oudenstad
Kontakt: Pål Jentoft Johnsen 77693302
kulturskolen@tromso.kommune.no
www.kulturskolentromso.no
Aldersgruppe: 0-6 år

   

Menigheter i Den Norske Kirke - Trosopplæring

"Størst av alt"
Grønnåsen, Domkirka og Elverhøy menighet i Tromsø

Babysang
v/ Ina Holland-Nell 77687978 / 94805366
inaholland@hotmail.com