Telemark

Bamble kulturskole
v/ Ingrid Nåvik Grønlund 35 96 53 02 / 48164978
ingrid.gronlund@bamble.kommune.no
www.bamble.kommune.no (kulturskolen)
Aldersgruppe: 0-9 mnd og 9mnd -1,5 år

Bø kulturnettverk
v/ Kjersti Muri Reed / Sverre Jacobsen 90129370 / 95222342
kjersti.reed@online.no / sverre.jacobsen@bo.kommune.no
Aldersgruppe: 2 mnd - 1 år