Sør-Trøndelag

Hemne kommunale kulturskole
v/ Turid Ersvik 93404714 / 72460295
tersvik@hemne.as
Aldersgruppe: 0-6 år
www.hemne.kommune.no

Kulturskolen i Klæbu
Musikkvogga
v/ Ruth Eriksen 92805476
Kulturskolen 72830115 man-tor
kulturskolen@klabu.kommune.no

Kulturskolen i Melhus
Musikk fra livets begynnelse
v/ Elisabeth Aune
47621727
eliaune@online.no
Aldersgruppe: 0-2 år

Musikkmanesjen Åpen Barnehage
v/ Inger Totsås og Camilla Rusten
kontaktperson: Nora Kulset 95086983
nora@musikkmanesjen.no
Aldersgruppe: Førskolebarn

Orkdal kulturskole
v/ Jeanette Paulsen
72483328 / 72483197
post@orkdal-kulturskole.net
orkdal-kulturskole.net

Skaun kulturskole - Børsa
v/ Siv Øgaard Fossum 47606968
sivfossum@gmail.com
siv.fossum@skaun.kommune.no
Edvin Langmo 72868850
edvin.langmo@skaun.kommune.no
skaun.kommune.no/kulturskolen
Aldersgruppe: 0-2 og 2-4 år

Tryllefløyten musikkbarnehage. Rissa
v/ Heidi Therese Krognes Berg
kontaktperson: Vibeke Stoum Sand
45219982
post@tryllefloytenmusikkbhg.no
Aldersgruppe: 0-5 år

Voll gård
Tramp og klapp
v/ Astrid Tveter 99 45 81 95
astrid@trampogklapp.no
www.trampogklapp.no
Aldersgruppe: 2-8 år
Aldersinndelte grupper. Pianolek for de eldste

Rotnissen Åpen Barnehage, Rotvoll - Trondheim

v/ Frode Thorjussen 73913244
post@rotnissen.no
www.rotnissen.no
Aldersgruppe: 1-5 år

 

Menigheter i Den Norske Kirke - Trosopplæring

Byåsen menighet - Trondheim
Babysang
v/ Gunn Mogseth Skrove
913 98 683
gunn.mogseth.skrove@kirken.trondheim.no
www.byaasenkirke.no
Alder: 0-5 mnd og 6-12 mnd.
Åpen kafé etter samlingene

Røros kirkelige fellesråd
Dirridam
v/ Kirsti Sæter 72419531
www.roroskirke.no
Aldersgruppe: 1-5 år