Rogaland

Barnas Kulturverksted, Sølvberget-Stavanger
v/ Elisabeth Barstad og Kristine Helgeland Mosdøl
Kontaktperson: Elisabeth Barstad 98681142
elisabethbarstad@icloud.com / musikkbarn@mac.com
www.barnaskulturverksted.no
Aldersgruppe: 0-5 år

Eigersund kulturskole
Musikk fra livets begynnelse (2-8 mnd)
Musikkstund i åpen barnehage (0-5 år)
V/ Ingvild Berger
ingvild.berger@eigersund.kommune.no
www.eigersund.kommune.no/kulturskolen
Aldersgruppe: 0-5 år

Haugesund kulturskole
Vuggestue (babyer) og Kulturlek (fra 3 år)
v/ Ingunn Frøyland 99 15 13 90
ingunn.froyland@haugnett.no
Aldersgrupper: 0-1 år (aldersinndelte babygrupper) og 3-5 år (ettermiddagstid)
Kulturskolen har egen facebookside.

Karmøy kulturskole
Babysang (0-1 år)
v/ Thea Lund Brekkå
Musikklek, Kulturlek og Karusell (2-8 år)
v/ Adina S. Simion
Kulturlek og Karusell (4-8 år)
v/ Dagmar B. Halvorsen
Kulturlek (4-5 år) og Karusell (1.-2. klasse)
v/ Ragnhild Hauge

Kontaktperson:
Adina S. Simion 52811600 / 97094705
adina-si@online.no
http://karmoykulturskole.no

KFUK-KFUM Haugesund
Åpen barnehage; MusikkMandag
v/ Silje Nesheim Dahl 41252760 / 52721845 / 92041821
aabhaugesund@kfuk-kfum.no
http://apenbarnehage.blogspot.no
aldersgruppe: 0-6 år

Kopervik
Musikk fra livets begynnelse
v/ Regina Elvik 97092252
rhe@aski.com
www.aski.no/barnehage
aldersgruppe: 6-12 mnd.

Sandnes kulturskole
v/ Anita W. Dahl
Kontakt: 51921520
kulturskolen@sandnes.kommune.no
www.sandnes.kulturskole.no
Aldersgruppe: 0-5 år

Sauda kulturskule
v/ Line Hoftun Amdal 97785928 / 52786233
linehoam@online.no
Aldersgruppe: 0-2 år

Sola kulturskole
v/ Kaja Wibe Fiksdal 51 65 34 61
sola.kulturskole@sola.kommune.no
www.kulturskolen.solaskolen.no

Solvang åpen barnehage, Stavanger
v/ Solvig Tveit Sande 90229289
srtsande@lyse.net

Stavanger kulturskole, Bjergsted m/bydeler
v/ Gunnvor Garnes 51508840 / 93883955
kulturskolen@stavanger.kommune.no
www.stavangerkulturskole.no

Time kulturskule, Bryne
v/ Guri Årsvoll 51 77 64 10 / 47 30 12 09
kulturskulen@time.kommune.no
www.timekulturskule.no
Aldersgruppe: 0-4 år

Tysvær kulturskole
v/ Ingunn Frøyland 52 75 75 60
musikk-kulturskulen@tysver.kommune.no
Aldersgruppe: 0-6 år. Aldersinndelte grupper.
(Babyer 0 - 5 mnd m/ babymassasje)
Se også Tysvær kommunes nettside og FB-side for info.


Menigheter i Den Norske Kirke - Trosopplæring

Gand sokn, Sandnes
Babysang
v/ Ruth Bråtveit 47259486
ruth.bratveit@sandnes.kirken.no
www.gand.no
Aldersgruppe: 6-18 mnd.

Gausel kirke
Knotten babysang
v/ Brit Lende Gundersen 48125474
brilgun@lyse.net
www.gausel-menighet.no

Hinna menighet
Babysang og 1 2 3 Syng
v/ Margunn Østebø 51905778
margunn.ostebo@stavanger.kommune.no
www.hinnakirke.no
Aldersgruppe:
0-1 år (Babysang)
1-3 år (1 2 3 Syng)

Sunde menighet, Sunde
Babysang
v/ Kristine Helgeland Mosdøl
Kontaktperson: Kristin Wallem Dahl 51594600
babysang@sunde-menighet.no
www.sunde-menighet.no
Aldersgruppe: 0-1 år

Tripp Trapp åpen barnehage, Hana bydel - Sandnes
Babysang
v/ Anne Elisabeth Veggeland 51685836 / 48220717
tripp.trapp@sandnes.kirken.no
www.hanakirke.no
Aldersgruppe: 0-6 mnd og 6-12 mnd.

Baptistkirka

Babytrall i Baptistkirka, Ålgård
v/ Ella Helland 91761355
ella-hel@online.no
www.baptisten.no
Aldersgruppe: 0-5 mnd, 6-8 mnd, 9-12 mnd.