Oslo

Babysang - fra hjerte til hjerte, Grünerløkka og Sagene
Lise Giæver 41171017
post@kreativmedmusikk.no
Flere aldersgrupper

Barratt Due musikkinstitutt, Fagerborg
Musikkbarnehage v/ Tove Doornbos 22068686 lydia@bdm.no
Babygrupper v/ Cecilie Eeg 22068686 cecilie@bdm.no
www.barrattdue.no
Aldersgrupper: 3 mnd til 7 år

Bekkelaget Musikk og Pianoskole, Nordstrand
Musikkbarnehage
Ana Isabel Garcia Morales, 94238504
bekkelagetmusikkogpianoskole@gmail.com
www.bekkelagetmusikkogpianoskole.no
Aldersgruppe: Fra 3 år og oppover
Musikkbarnehage barn 3-6 år, individuell pianoundervisning fra 3 år, musikkteori fra 5 år.

Bogen musikkskole, Ullern

Bente Bogen 97713294
bente@bogenmusikk.no
www.bogenmusikk.no
Aldersgruppe: 3 mnd til 4-5 år
Tilbyr også piano- og gitarundervisning.

Kathrine Honningsvåg, Bekkelaget
Tlf: 90 54 30 79
kathrine@honningsvag.no

MAYA Musikk & Kulturskole
Vinderen skole, Grunerløkka Syd, Senter Syd

v/ May Østhassel 22611711
maya@maya-kulturskole.no
http://maya-kulturskole.no/
Flere aldersgrupper

Musikk og Utvikling, Homansbyen v/ Bislet
v/ Åslaug Berre 22180301 / 92250942
berre@musikkogutvikling.no
www.musikkogutvikling.no
Aldersgruppe: 3-12 mnd og 1-3 år

Oslo musikk- og kulturskole, Grünerløkka
Musikk i livets begynnelse
v/ Hilde Bratlie 22057776 / 92228480
hilde.bratlie@ude.oslo.kommune.no
Aldersgruppe: 2 - 12 mnd
www.oslokulturskole.no

Åpen barnehage, Østensjø bydel
v/ Cathrine Skar 22278785 / 90081577
cathrineskar@hotmail.com