Oppland

Anes babysang. Lillehammer
v/ Ane Solstuen 95787475
ane.solstuen@gmail.com
facebook.com/babysanglillehammer
Aldersgruppe: 2-12 mnd

Babytrall og småbarnstrall
Tingbygningen på Hunn, Gjøvik
Silje Austdal 99561342
siljeaustdahl@gmail.com
Aldersgruppe:
Babytrall 0-1 år. Småbarnstrall 1-3 år.

Gjøvik Kunst og Kulturskole
Musikalsk barnehage
v/ Silje Austdahl 99561342
siljeaustdahl@gmail.com
Aldersgruppe: 4 og 5 åringer

Hadeland kulturskole, Gran
Musikk i livets begynnelse
v/ Elisabeth Teigen
Kontaktperson: Audhild Haugestøl Strømnes
92221694
audhild.haugestol.stromnes@gran.kommune.no
www.hadelandkulturskole.no
Aldersgruppe: 0-1 år

Skjåk kulturskule
Babysang
i samarbeid med helsestasjon og friviljugsentral
v/ Runa Aurmo 41 57 62 49
runaaurmo@yahoo.no

Vestre Toten kulturskole
Småtrølltræff
i samarbeid med helsesøstertjenesten og frivilligsentralen
v/ Line Horntveth
Kontakt: Benedikte Narum Jenssen 61153475 / 61153474
benedikte.jenssen@vestre-toten.kommune.no
www.vestre-toten-kulturskole.no
Aldersgruppe: 0-2 år