Nord-Trøndelag

Fritt Spillerom - Steinkjer
Barnesangkurs

v/ Jorid Vorum, pedagog og musiker
jorid@vorum.no
www.frittspillerom.no
facebook.com/frittspillerom
Aldersgrupper: 1,5 - 3 år og 3,5 - 5 år

Inderøy kulturskole
Gratis tilbud i samarbeid med helsestasjon
Sigrid Bjerkan 74124460 sigrid.bjerkan@inderoy.kommune.no
Anna Rennemo 74124233 anna.rennemo@inderoy.kommune.no
inderoy.kommune.no/kulturskolen
ALdersgruppe: 0-1 år

Steinkjer komm. kulturskole
Babysong og småbarnssong
v/ Kari Heggås 74 16 93 65
kulturskolen@steinkjer.kommune.no
Aldersgruppe: 0-1 år og 1-3 år

Stjørdal kulturskole
Musikk ved livets begynnelse
v/ Tone Dahl
Kontakt: Mette Stene Ertsgaard 74833500
mette.stene.ertsgaard@stjordal.kommune.no
www.skolenett.no
Aldersgruppe: 0-3 år