Redaktør Ride ranke (deltidsstilling)

Fagbladet Ride ranke, med hovedfokus på musikk med barn, 0 - 6 år, søker ny redaktør fra våren 2019. (Tiltredelse etter avtale)

Arbeidsoppgaver

Redaktøren er ansvarlig for bladets innhold. Arbeidet innebærer å utarbeide relevante tema, skaffe artikler fra bidragsytere, samt selv skrive artikler og reportasjer. Redaktøren har også ansvar for å skaffe bilder til bladet.

Kvalifikasjoner

Redaktøren må ha god kjennskap til fagområdet og kvalifikasjoner som skribent. Gode datakunnskaper og erfaring med nettbasert journalistikk er en fordel. Redaktøren må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Omfang

Redaktøren har en liten deltidsstilling med 4 utgivelser pr år. Styret vil sammen med ny redaktør se på hvordan bladet kan utvikles videre. Det vil framover være aktuelt å gjøre deler av stoffet nettbasert.

Bladet har egen layoutansvarlig.

Lønn etter avtale.

Mer informasjon

Daglig leder, Bodvild Solheim, tlf 51 84 66 55 (kontortid) / 94 37 63 98
Redaktør, Anita Berge, tlf 91 53 01 02

Søknadsfrist: 1. november

Søknad med CV sendes bodvild.solheim@musikk.no

Ride ranke - Nettartikkel

Lullabyprosjektet er rettet mot unge mødre i New York. Bak prosjektet står komponist Thomas Cabaniss, tilknyttet Carnegie Hall.

I USA vokser mange millioner barn opp hjemløse eller i utrygge omgivelser. Lullabyprosjektet er en del av satsingen for å minske gapet mellom de priviligerte og de utsatte i samfunnet. Gravide og nybakte mødre i vanskelige livssituasjoner møter profesjonelle musikere og får hjelp til å skrive personlige vuggeviser til barna sine. Målet er at prosessen skal være positiv både for barnas utvikling, mødrenes helse og velvære, og for samspillet mellom mor og barn. I New York har prosjektet rettet seg mot mødre i sykehus, fengsel og tilfluktssteder for hjemløse. Prosjektet har vokst, og samarbeidende organisasjoner i 17 byer støtter nå flere familier i sine lokalsamfunn.

Les mer om Lullabyprosjektet i pdf-filen: