Levende musikkglede!Det er om lag 450 medlemmer i Musikk fra livets begynnelse, de fleste musikkpedagoger, barnehageansatte eller andre som arbeider med barn. Organisasasjonen er åpen også for andre som er interessert i emnet.

Medlemmene gir tilbud om musikkaktiviteter for små barn over hele landet.

Det å lede musikkaktiviteter med små barn og med to generasjoner samtidig er krevende. Hovedfokus på sentralt nivå er derfor å legge til rette for for ledernes faglige utvikling gjennom kurs, fagblad, litteratur og informasjonsarbeid.

Organisasjonen ble dannet år 1990 og er medlem av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Vi er også med som samarbeidspartnere i Krafttak for sang - et nettverk av organisasjoner som ønsker å styrke sangens rolle i Norge.