Smart av musikk!

Vondt noe sted? Hør på musikk

Forskning slår fast at musikk kan hjelpe mot kroniske smerter.
kk.no

Amerikanske forskere ved Cleveland Clinic Foundation har testet hvorvidt musikk kan lindre smerte, og resultatene er overraskende: En times lytting om dagen reduserte opplevelsen av smerte med over 20%.

Undersøkelsen er basert på forsøk med en gruppe på 60 pasienter med kroniske smerter. De pasientene som ble eksponert for musikk, fortalte at ikke bare fikk de mindre følelse av smerte, men i tillegg følte de også at de ble mindre hemmet av sykdommen sin.

- Våre resultater viser at det å lytte til musikk hadde en betydelig effekt [...] - det reduserer smerte, depresjon og følelsen av å være handikappet, samtidig som det øker pasientenes følelse av styrke, sier dr Sandra Siedlecki til BBC

Kilde: kk.no 30.05.06