Smart av musikk!

Sang styrker immunforsvaret

Det har forskerne på Universitetet i Frankfurt slått fast.
The Courier

Leger og andre vitenskapsfolk testet blodprøver fra et profesjonelt kor før og etter at kortet sang en 60 minutters oppføring av Mozarts "Requim".

Man fant ut at konsentrasjonen av immunglobin A, som er proteiner som fungerer som antistoffer i immunsystemet, samt hydrokortison, et antistresshormon, steg betydelig under oppføringen av korverket.

En uke senere lyttet kordeltakerne til det samme verket, denne gangen uten å synge. Da steg verdiene av de ganglige stoffene i blodet nesten ikke.

Forskerne, deriblant Hans Guenther Bastian fra Institut for Musikk ved Frankfunrt Universitet, konkluderte med at ikke bare ble immunforsvaret styrket, men de utøvende sangernes humør og velbefinnende ble også merkbart forbedret.

Resultatene fra undersøkelsen er publisert i Januar 2004 utgaven av "US Journal of Medicine"

Kilde: The Courier