Smart av musikk!

Musikk gjør deg smartere

Småbarn som får musikkundervisning lærer lettere enn andre
Dagbladet.no

Musikkopplæring kan forbedre hukommelsen og evnen til å lære hos små barn. Grunnen er at opplæringen oppmuntrer til bestemte former for hjerneutvikling.

Forskere ved McMaster-universitetet i Ontario i Canada har sammenliknet to grupper barn i alderen fire til seks år. Den ene gruppa fikk musikkopplæring i et år, den andre ikke.

Resultatet av undersøkelsen, som er publisert i tidsskriftet Brain, ble at barna i musikkgruppa gjorde det bedre i en hukommelsestest som også måler generelle intellektuelle evner som forståelsen av matte og leseferdigheter. I tillegg fant forskerne endringer i barnas måte å reagere på lyder.

Forandringene i musikkgruppa ble registrert så tidlig som etter fire måneder.

Musikkopplæring har innvirkning på hvordan hjernen kobler seg opp når det gjelder generell læringsevne som har med hukommelse og oppmerksomhet å gjøre, sier professor Laurel Trainor, som ledet undersøkelsen. Det er åpenbart at musikk er bra for barns kognitive utvikling, og at musikk burde være del av barnehage- og barneskolepensum, sier dr. Takako Fujioka, som også deltok i studien.

Undersøkelsen: http://www.psychology.mcmaster.ca/ljt/fujioka_et_al_2006.pdf

Kilde: dagbladet.no 21.09.06