Smart av musikk!

Musikk aktiverer hjernen

De fleste foreldre som har sunget eller spilt musikk for babyen sin vet at musikk påvirker barnet.
baby.no

I følge forskere fra bl.a. University of California, Irvine og McGill University i Montreal har musikk en direkte, positiv innflytelse på bl.a. læring, hukommelse og motorikk. Nevrolog Anne Blood fra McGill University hevder at man for første gang vitenskapelig har kunnet bevise at musikk aktiverer ulike deler av hjernen. Ifølge Anne Blood vil denne kunnskapen på sikt bety at man kan bruke musikk til gjenopptrening av nevrologiske lidelser.

En forskergruppe fra University of California har undersøkt sammenhengen mellom musikalsk påvirkning og barns evne til å løse matematiske/logiske oppgaver. To grupper med førskolebarn ble nøye observert. Den ene gruppen fikk pianoundervisning og sang i kor, mens den andre ikke fikk musikalsk påvirkning. Etter 8 måneder var 'musikkgruppen' vesentlig flinkere til å legge puslespill og tegne geometriske figurer enn den 'musikkløse' gruppen.


Kilde: www.baby.no