Smart av musikk!

Sang og musikk har stor verdi i seg selv som kilde til gode opplevelser og uttrykk. I tillegg kan aktiv sang og musisering virke positivt inn på en rekke områder, som tilknytning, læring, helse og utvikling. Vi har samlet en del informasjon om forskning som er gjort på dette området.

Lenker til aktuell forskning:

OMSORG OG TILKNYTNING

Vuggesangen er et hverdagsritual som skaper gode følelser både hos voksne og barn, men sangen møter hard konkurranse fra TV, spill og annen moderne teknologi. Lisa Bonnàr har tatt doktorgrad på vuggesang.
Kilde: forskning.no

Å synge for sin lille, for tidlig fødte baby kan ha en rekke helsemessige fordeler både for mor og barn.
Kilde: forskning.no

En nyfødt baby kan gjenkjenne melodier den har hørt fra inne i mors mage.
Kilde: Forskning.no

HJERNE, LÆRING OG UTVIKLING

Dette hevder hjerneforsker Kjell Fredens.
Kilde: Folkeskolen.dk

Musikk styrker forbindelsene mellom høyre og venstre hjernehalvdel, bremser hjernens aldring, styrker språkutviklingen m.m. Les!
Kilde: mother nature network www.mnn.com

Med musikk kan barn vise følelser, fortelle, tilegne seg kunnskap og utfolde seg på en måte de ikke kan med ord alene. Ingeborg Lunde Vestad har skrevet doktoravhandling om hvordan barn bruker musikk.
Kilde: Hamar Arbeiderblad

Hjärnan får ny kraft - samtidig som den beskyttes mot demens og reduksjon i hjernens kapasitet.
Kilde: Sydsvenskan.se

Musikalsk undervisning gir barn fortrinn i både språk og matematikk.
Kilde: UiT.no

En studie gjort av australske forskere ved University of Melbourne tyder på at hva vi oppfatter som harmonisk og fint er et resultat av trening.
Kilde: Forskning.no

FØLELSER

Musikken setter i gang bevegelser som gjør at vi blir kjent med eget følelsesregister, sier musikkprofessor.
Kilde: Forskning.no

Musikk og bevegelser kobles til de samme følelsene i helt forskjellige kulturer. Det betyr at vi er født med koblingen, mener forskere.
Kilde: Forskning.no

Hos alle pattedyr er det direkte forbindelse fra ørene til de emosjonelle sentrene i hjernen. Lyd kan altså påvirke følelsene våre direkte, og det begynner i mors mage.
Kilde: aftenposten.no


Foreldre lirker barna i søvn ved hjelp av vuggesanger. Sangene virker også som meditasjon og relasjonsbygger, vel å merke hvis du er mentalt til stede.
kilde: forskning.no

SPRÅKUTVIKLING

Foreldre bør synge for sine barn hver eneste dag for at de skal unngå språkproblemer senere i livet, hevder britisk forsker.
Kilde: Forskning.no

Å bevege seg godt i takt med en fast rytme hjelper deg ikke bare til å bli en raffere danser. Det gir også hjernen din et bedre grep om språk.
Kilde: Forskning.no

Nora Kulset startet i 2013 på sin doktorgrad i musikkvitenskap ved NTNU med temaet er Musikk og andrespråk. Forskningen bygger på hennes master Musikk og andrespråk - om musikk som verktøy i norskopplæringen av minoritetsspråklige førskolebarn. Kilde: http://norabkulset.com og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Sang er en åpenbar kilde til læring av fremmedspråk.
Kilde: Forskning.no

GLEDE

Finsk studie viser at elever som fikk forlengede musikktimer ble mer fornøyd med skolen.
Kilde: forskning.no

Musikk er et av flere abstrakte konsepter som trigger mekanismer vi mennesker har utviklet for å overleve.
Kilde: Forskning.no

LYTTING

Det er ingenting ved noen form for kompleks musikk som gjør den utilgjengelig for barn, sier Alexandra Lamont, førstelektor i musikkpsykologi ved Keele University i England.
Kilde: ballade.no

Å lytte er ikke det samme som å høre. Lytting er aktivt og bevisst, men i vår tid er lytting under press. Forskere ved Universitetet i Oslo oppforder til mer kritisk tenkning rundt både det å skape og lytte til musikk.
Kilde: forskning.no

HELSE

Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar.
Kilde: svenska.yle.fi

En studie gjort ved kanadisk sykehus viste at barn som lyttet til musikk rapporterte betydelig mindre smerte og viste mindre tegn på stress.
Kilde: Forskning.no

Musikkterapi gjør barn med ulike autistiske diagnoser gladere. Den hjelper også barna til å fungere bedre sosialt. Terapien har også positive effekter når det gjelder evner som kan lette skolearbeid og familierelasjoner.
Kilde: forskning.no

Forskere har gjennomgått vitenskapelige rapporter og funnet at rolig musikk reduserer stress og styrker immunforsvaret. Musikk hjelper også mot allergiske reaksjoner.
Kilde: kulturellahjarnan.se

Når mennesker synger i kor, slår hjertene i takt.
Kilde: gp.se

Schizofrenipasienter blir mer sosiale og motiverte for behandling hvis de får musikkterapi.
Kilde: Forskning.no

Litt sang hver dag er godt for demente, viser ny forskning.
Kilde: NRK.no

Sansestimuli med spesialdesignede møble kan hjelpe barn.
Kilde: Forskning.no

Behagelig musikk kan virke smertelindrende på gikt- og kreftpasienter. Forklaringen er at musikken distraherer hjernen.
Kilde: Forskning.no