Smart av musikk!

Barns kognitive ferdigheter styrkes gjennom musikk

De fleste foreldre har erfart at de kan roe ned en urolig baby gjennom sang. Nyere studier viser at musikk påvirker barnet også på mange andre måter. Det skjer mye i de små hjernene når barn deltar i musikalsk samspill. Blant annet styrkes evnen til å lære språk, matematikk med mer.

Nylig viste E. Glenn Schellenberg fra universitetet i Toronto at musikk kan styrke barnets IQ. Krista L. Hyde fra McGill University i Montreal har vist at hjernens struktur kan endres gjennom musikk, og kanskje også bidra til å hindre utviklingsforstyrrelser.

Men bare å lytte til musikk gjør ingenting for hjernen, i følge den prisbelønte nevroforskeren Sylvain Moreno ved Baycrest forskningssenter. Barnet må være i interaksjon med musikk. Morenos forskning har ført til en konklusjon som sier at aktiv omgang med musikk styrker barnets kognitive ferdigheter.

Publisert i Today's Parent, mars 2012

Can music make your child smarter?