Smart av musikk!

Allsang forbedrer livet

Ved å synge og lytte til musikk skapes endorfiner som motvirker sykdom.

Langtidssykemeldte kommer tilbake i jobb ved hjelp av sang, eldre og demente får bedre livskvalitet og barn forbedrer sine resultater i skolen, sier Ulrika Bergroth Plur i organisasjonen «Syng for livet»

Singing Schools
98 prosent av grunnskolene i England er nå såkalte« Singing Schools». Forskning på effektene av dette viser at elevene ikke bare har fått større kompetanse om musikk og kultur, men også økte sosiale ferdigheter og resultater i andre fag.

Kultur på blå resept
I enkelte kommuner i Sverige og Finland har man de siste to årene gjort forsøk med innføring av musikk og kunst på blå resept. Effektene i Skåne har vært så bra at Riksdagen nå ønsker å utvide det til resten av landet.

Kilde:
http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/
27.05.2012