Foto: Kaja Wibe Fiksdal

Sang er den beste sovemedisin - han sovner på 4 sekunder etterpå!

Camilla,
mamma til Halvor 9 mnd.

Opplevelse, samvær og læring

Gi barnet en god start
Musikk er en kilde til glede gjennom hele livet. Musikkgrupper barn og voksne legger til rette for opplevelser, samvær og læring. Barns musikalske utvikling blir styrket ved at foreldre synger for dem. Mor og fars stemmer er de fineste og tryggeste, og fyller barnet med gode følelser. Barnet opplever levende musikk som noe positivt, og at musikalsk utfoldelse er naturlig og riktig for alle.

Den nære sangen styrker samspillet mellom barn og voksen, og legger grunnlaget for en positiv utvikling hos barnet. Forskning viser at musikk fremmer gog helse og læring. Sanger, rim og regler er viktig for utvikling av språket.

Sangstemmen
Deltakelse i musikkgruppe kan bidra til at foreldre får et bedre forhold til egen sangstemme. De vil også merke at for barnet har de den fineste stemmen i verden. Foreldrenes sang bidrar også til at barnet får lyst til å synge selv. I en musikkgruppe blir stemmen brukt på mange måter, men ingen trenger å synge alene. Gjennom sang, lek, rim og regler blir man mer trygg på egen stemme og alle uttrykksmulighetene den gir.

Bevegelse
Vi får gjerne lyst til å bevege oss når vi hører musikk, noe vi også tydelig kan se på barns armer og ben. Rim og regler er med på å stimulere barns motorikk, sang og musikk gir både voksne og barn dansefot.

Instrument
De fleste musikkgruppelederne spiller et eller flere instrument. I tillegg er spennende småinstrument som klokkespill, rasleegg, småfløyter etc med på å stimulere barns lytteevne og deres nysgjerrighet på lyder og klanger. Instrumentene er også med på å løfte musikkgruppa litt opp fra det hverdagslige, slik at det blir en helt spesiell opplevelse å være der for både voksne og barn.

Fellesskap
Ukentlige treff over en lengre periode gjør at foreldre blir godt kjent. Å treffe andre voksne med barn på samme alder er verdifullt for foreldre. Det sosiale fellesskapet er derfor viktig både for voksne og barn.