Foto: Kaja Wibe Fiksdal

Gode relasjoner i høysetet! Musikkgruppa gir oss en unik mulighet til å prioritere mor-barn forholdet

Elin,
mamma til Isak 9 mnd.

Dette er stedet for alle som vil synge og danse med barnet sitt.

Som regel er det far og/eller mor som kommer med barnet, men dette kan også være en flott anledning for besteforeldre eller andre omsorgsperoner til å styrke det nære forholdet til barnet.

Her stilles ingen musikkfaglige krav. Kom som du er, med den stemmen du har!