Styreleder UNN LEYSER ROALDSØY
Redaktør ANITA BERGE
Daglig leder BODVILD SOLHEIM

Satser 2015:

Personlige medlemmer Kr. 440
Studenter Kr. 220
Institusjoner Kr. 540
(Gjelder kulturskoler, barnehager, menigheter etc.) De kan da sende inntil 2 deltakere på kurs til medlemspris.

Alle medlemmer får tilsendt fagbladet Ride ranke

Abonnement fagblad Kr. 340
(Gjelder bibliotek, barnehager og andre institusjoner.)

Innmeldingsskjema

Les mer

Medlemsfordeler

Les mer