Styreleder UNN LEYSER ROALDSØY
Redaktør ANITA BERGE
Daglig leder BODVILD SOLHEIM

Musikk fra livets begynnelse
Sandvigå 7
NO-4007 STAVANGER
musikk.fra.livets.begynnelse@musikk.no

Styreleder
Unn Leyser Roaldsøy
Mobil: 92 02 07 16
Tlf priv: 64 93 37 00
unn@skalamusikk.no

Daglig leder
Bodvild Solheim
Tlf +47 51 84 66 55
Fax +47 51 84 66 50
Daglig leder har kontor i Bjergsted Kulturpark
, Stavanger
(Sandvigå 7)

Kontorets åpningstider
mandag - torsdag 08:00-15:00

Redaktør fagbladet Ride ranke
Anita Berge
Mobil: 91530102
anita@ride-ranke.no