Kan du bevege deg, kan du også danse!

Åslaug Berre, forfatter og musiker

Musikalitet er en grunnleggende menneskelig egenskap.

Evnen til å oppleve og uttrykke seg musikalsk er medfødt. Det er helt tydelig at små barn reagerer positivt på foreldrenes og andre omsorgspersoners sang. Musikalsk samvær styrker det nære samspillet mellom voksne og barn.

Å ivareta barnets musikalske utvikling er viktig av mange grunner:
Først og fremst for gleden og de gode musikkopplevelsene, men også fordi musikalsk aktivitet bidrar positivt til barnets utvikling på en rekke andre områder.