Det gode samspill: Dele fokus, følelser og intensjon

Gerd Abrahamsen, førsteamanuensis, UiS

Syng for barnet ditt!

Mor, far eller andre omorgspersoners stemme og kropp i rytmisk aktivitet, sang og lek, skaper trygghet og glede hos små barn. Syng for barnet hjemme - hver dag! Det vil berøre både deg og barnet.

Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrker vi det tidlige samspillet mellom voksne og barn. Dette har stor betydning for barns utvikling. Forskning viser at musikk fremmer god helse og læring. Sanger, rim og regler er viktig for utvikling av språket.

Bånsuller ved leggetid roer ned både voksne og barn. Musikk kan også skape glede og liv, eller gi bekreftelse på vanskelige følelser hos barnet.

"Stemmen som synger, traller og nynner, uttrykker flere og mer direkte følelser enn stemmen som snakker".
John Lind i "Musikk i livets begynnelse".