-Virke til at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk

Foreningens hovedmål

Medlemsfordeler

Som medlem i Musikk fra livets begynnelse (MLB) blir du en del av et levende og rikt fagmiljø, samtidig som du støtter opp om en organisasjon som arbeider for et best mulig musikktilbud for små barn.

I tillegg får du:

  • Fagbladet Ride ranke 4 ggr pr år
  • Informasjon om kurs, nettverkstreff og møter i regi av MLB
  • Medlemspris på kurs i regi av MLB
  • Spesialpris på faglitteratur, sangbøker og "sangkort"
  • Gratis markedsføring av egne musikktilbud på MLBs nettside

  • Gratis brosjyrer til annonsering av egne kurs og aktiviteter

  • Gratis plakater til markedsføring
  • Gratis diplomer til barn
  • Du får bruke betegnelsen "Musikk fra livets begynnelse" på musikkgruppene
  • Tilgang til voksenopplæringsmidler