-Virke til at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk

Foreningens hovedmål

Satser 2015 og 2016:

Personlige medlemmer Kr. 440
Studenter Kr. 220
Institusjoner Kr. 540
(Gjelder kulturskoler, barnehager, menigheter etc.) De kan da sende inntil 2 deltakere på kurs til medlemspris.

Abonnement fagblad
Kr. 340
(Gjelder bibliotek)

Alle medlemmer får tilsendt fagbladet Ride ranke 4 ggr. pr år.


Medlemsfordeler

Les mer

Innmeldingsskjema

Les mer