-Virke til at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk

Foreningens hovedmål

Musikk fra livets begynnelse (MLB) er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon med fokus på musikk med barn 0 - 6 år. Vårt hovedmål er at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk.

Det er om lag 450 medlemmer i organisasjonen, de fleste musikkpedagoger, barnehageansatte eller andre som arbeider med barn. MLB er åpen også for andre interesserte.

Musikk fra livets begynnelse ble dannet i 1990 og er livssynsnøytral.