Artikkel Vårt Land

Avisen Vårt Land har i artikkel 12.02.2015 satt fokus på den vanskelige konkurransesituasjonen mange musikkpedagoger opplever når menighetene tilbyr gratis "babysang". Vi anbefaler dette 6-siders oppslaget, og håper at artikkelen kan bidra til bevisstgjøring og tydeliggjøring. Målet er at småbarnsforeldre skal ha en reell mulighet til å velge mellom et musikkpedagogisk opplegg, og et trosopplæringstilbud med kristen målsetting og innhold. Dette må derfor komme tydelig fram i all markedsføring og informasjon om de ulike tilbudene.

Se artikkel i vedlagte pdf.

Les mer