Musikk med barn 0-6 år

Musikk fra livets begynnelse er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon med fokus på musikk med barn 0 - 6 år. Vi ønsker å fremme bruken av sang og musikk i samværet mellom voksne og barn. Sang og sangleker har til alle tider vært et naturlig og viktig språk mellom barn og voksne. Vi vil bidra til at denne tradisjonen styrkes og videreføres i dagens samfunn. Vårt hovedmål er å virke til at barn får et aktivt og positivt forhold til levende musikk.

Det er om lag 450 medlemmer i organisasjonen, de fleste musikkpedagoger, barnehageansatte eller andre som arbeider med barn. MLB er åpen også for andre interesserte. Musikk fra livets begynnelse ble dannet i 1990 og er livssynsnøytral.

Velkommen til vårt nettsted for medlemmer / fagfolk og andre interesserte!

Klikk i svart ramme øverst på siden for å komme tilbake til nettsted småbarnsforeldre.

Informasjon om Syngende barnehage: www.syngendebarnehage.no