Hordaland

Austrheim kulturskule
Babysang
v/ Elisabeth Jensen Risnes 98822075
ejensen37@hotmail.com

Babysang-/ småbarnssang, Alversund
v/ Kjersti Wiik 92 66 39 20
i samarbeid med Alversund helselag
post@kjerstiwiik.no
www.kjerstiwiik.no

Aldersgruppe: 0 - 18 mnd og 18 mnd - 4 år

Fjell kulturskule, Knarvika
Musikkbarnehage
v/ Olena Svatyeva og Erika Kroken
40645228
olena.svatyeva@fjell.kommune.no
www.fjell.kommune.no
Aldersgruppe: 1-5 år

Klangfuglen Musikkverksted, Norheimsund
v/ Anette Berg Leiren 97009731
klangfuglen@gmail.com / milfrid@hotmail.com
sites.google.com/site/klangfuglen
Aldersgruppe barn: 0-6 år

Meland kulturskule, Frekhaug
v/ Kristine Fluge
Kontakt: Rektor Camilla Søderstrøm Tveit 56176415
kulturskulen@meland.kommune.no
www.meland.kommune.no
Aldersgruppe: 2-10 mnd og 10-15 mnd.

Odda kulturskule
Musikk fra livets begynnelse
v/ Anne Karin Stormyr
Kontaktperson:
Eldbjørg Furholt, 97558452
eldbjorg.furholt@odda.kommune.no

Os kulturskule
v/ June Strønen
Kontakt: Christian Breistein 56575248/49
kulturskulen@os-ho.kommune.no
Aldersgruppe: 0-3 år
www.os.hordaland.no

Pinocchio Musikk og Drama, Bergen
v/ Eldbjørg Wedaa 55311395 / 92411240
pinocchiomusikk@hotmail.com
www.pinocchio.no

Stord kulturskule, Musikkleik
v/ Grete Hylland 90724476
grete.hylland@stord.kommune.no
Aldersgruppe: 0-1 år

Vikøy, Kvam herad
Tull og trall i tunet
v/ Laila S. Fosso 95799935
lailafosso@icloud.com
Aldersgrupper: 0-6 mnd, 6-12 mnd, 1-2 år
samt tilrettelagde grupper for unge og vaksne med fysisk eller psykisk utviklingshemming

Menigheter i Den Norske Kirke - Trosopplæring

Biskopshavn kirke, Ytre Sandviken - Bergen
Babysang og småbarnstreff
v/ Marianne Bruvik Stene 41517616/55362231
marianne.bruvik@bergen.kirken.no
www.biskopshavnmenighet.no
Aldersgruppe: 0-18 mnd.

Fusa kyrkjelyd i samarbeid med Fusa kulturskole
v/ Norunn Rød Markhus 91637713
norunn.r.markhus@fusa.kommune.no

Aldersgruppe: 0-1 år

Jondal babysong, Jondal sokn
v/ Anne Karin Stormyr 91394982 / 53668437
kantor@jondalkyrkje.no
www.jondalkyrkje.no
Alder: 0-1 år

Kyrkja i Voss
Babysong T1, i Vangskyrkja, Oppheim kyrkje og Evanger kyrkje
v/ Åse-Torill Lillevik, Ellen Marie Selland Geithaug, Åslaug Styve Mjånes
Kontakt; Åse-TorillLillevik 56523880 / 99468599
t-dagane@voss.kyrkja.no
www.voss.kyrkja.no

Sælen menighet, Kringlebotn
Babysang
v/ Sigrid Trætteberg Fahlvik 98818687
sigrid.traetteberg.fahlvik@bergenkirken.no
www.sedalenmenighet.no
Aldergruppe: 0-12 mnd.

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen i Solheimsviken
Babysang, Småbarnsang, Knøttesang
v/ Rannveig C. Møller 93086969 / 55200141
solheimsviken@frelsesarmeen.no
Aldersgruppe: 3-11 mnd, 11 mnd-2,5 år, 2,5-6 år