Hedmark

Kulturskolen i Nord-Odal og Sør-Odal, Sand / Skarnes
Rektor Njål S. Føsker 95105549
njaal@sor-odal.kommune.no
www.sor-odal.kommune.no

Stor-elvdal kulturskole, Koppang
v/ Hanne Lyng 91834484
hannmyrv@online.no
Påmelding: Gry Oda Ulvmoen Myrbakken
62462418 / 91667808
gou@stor-elvdal.kommune.no
www.stor-elvdal.kommune.no/kulturskolen
Aldersgruppe: 0-1 år