Buskerud

Hole kulturskole
Musikkbarnehage
v/ Merete Ruud Myrseth / Siri Gythfeldt
32161198 / 32161199
kulturskolen@hole.kommune.no
www.hole.kommune.no/kulturskolen
Aldersgruppe: 5 år

Kongsberg kulturskole
v/ Veslemøy Fjerdingstad 91578832
veslemoy.fjerdingstad@c2i.net
http://kulturskolen.kongsberg.kommune.no
Aldersgruppe: 01 og 1-3 år

Musikkeriets lekegrupper, Lier
v/ Eli Nesse 94179877
elibnesse@yahoo.no
Aldersgrupper: 0-1 år, 1-3 år, 3-6 år

Showskolen, Hønefoss
Babysang og musikklek
Marte Helleseter og Guro Helleseter 99778233
post@showskolen.com
www.showskolen.com
Aldersgruppe: 0-6 år

Menigheter i Den Norske Kirke - Trosopplæring

Fjell kirke, Drammen
Gøy med musikk
v/ Galina Trintsoukova 90614962
galina@drammen.kirken.no
www.fjellkirke.no
Aldersgrupper: 0-6 år (3 aldersgrupper)

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen, Drammen
Babysang og småbarnsang
v/ Beate Holm-Hansen 92260119
beate.holm-hansen@frelsesarmeen.no
www.frelsesarmeen.no/drammen