Aust-Agder

Barnas kulturkoffert, Tvedestrand og Arendal
v/ Kirsten Hirte-Milkereit 98097840
gullnøkkelen@yahoo.no
www.barnaskulturkoffert.no
Aldersgruppe: 0-9 år

Arendal helsestasjon
Åpen helsestasjon med musikksamling
Anlaug Seljåsen Stabell 90759438
anlaugseljaasen@hotmail.com
Aldersgruppe: 0 - ca 1 år

Kulturskolen i Birkenes og Lillesand, Birkeland / Gamle Valstrand
v/ Anne Svendsen 37276540
Kontaktperson: Jo Eskild 37281558
svendsen.anne@gmail.com
Babysang, småbarnsang, musikklek (kulturskole og barnehage)

Kulturskolen Øst i Agder, Tvedestrand
Gamle norske og internasjonale sanger, rim og regler
Anlaug Seljåsen Stabell 90759438
Kari Bernhoft (kulturskolen) 94500404
anlaugseljaasen@hotmail.com
Aldersgruppe: 0-2 år